الست - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی

الست

#عنوان
1
رویا زده - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رویا زده
02:51
2
رویا زده 2 - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رویا زده 2
03:18
3
رویا زده 3 - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رویا زده 3
02:33
4
درآمد،کرشمه،مجلسی - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
درآمد،کرشمه،مجلسی
04:04
5
خجسته،عشاق،قراچه - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
خجسته،عشاق،قراچه
03:23
6
رهاب،فرود - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رهاب،فرود
02:05
7
رقص شب - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رقص شب
05:51
8
مقدمه و متن 1 - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
مقدمه و متن 1
04:09
9
مقدمه و متن 2،هفت ضربی - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
مقدمه و متن 2،هفت ضربی
02:22
10
مقدمه و متن 3،بیات راجع - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
مقدمه و متن 3،بیات راجع
02:18
11
درآمد - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
درآمد
02:07
12
ضربی،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
ضربی،ورود،اشاره به عشاق و جامه دران
08:40
13
چهار مضراب - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
چهار مضراب
02:58
14
اوج و فرود - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
اوج و فرود
01:32
15
بیات راجع و ضربی - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
بیات راجع و ضربی
02:47
16
فرود،جامه دران - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
فرود،جامه دران
03:00
17
رقص کردی - بهرام اسکویی زاده و پژمان حدادی
رقص کردی
03:33
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام