گزیده آثار موسیقی محمد رضا درویشی سینما و تئاتر 3 - محمدرضا درویشی

گزیده آثار موسیقی محمد رضا درویشی سینما و تئاتر 3

#عنوان
1
ریس جمهور میرقنبر - محمدرضا درویشی
ریس جمهور میرقنبر
03:45
2
بر بوم زمان 1 - محمدرضا درویشی
بر بوم زمان 1
00:57
3
بر بوم زمان 2 - محمدرضا درویشی
بر بوم زمان 2
01:00
4
بر بوم زمان 3 - محمدرضا درویشی
بر بوم زمان 3
02:59
5
حقیقت گمشده 1 - محمدرضا درویشی
حقیقت گمشده 1
03:14
6
حقیقت گمشده 2 - محمدرضا درویشی
حقیقت گمشده 2
04:36
7
حقیقت گمشده 3 - محمدرضا درویشی
حقیقت گمشده 3
02:20
8
کشتزارهای سپید 1 - محمدرضا درویشی
کشتزارهای سپید 1
01:13
9
کشتزارهای سپید 2 - محمدرضا درویشی
کشتزارهای سپید 2
03:56
10
کشتزارهای سپید 3 - محمدرضا درویشی
کشتزارهای سپید 3
01:32
11
کشتزارهای سپید 4 - محمدرضا درویشی
کشتزارهای سپید 4
04:03
12
می زاک ( بچه ی من ) 1 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 1
07:54
13
می زاک ( بچه ی من ) 2 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 2
04:19
14
می زاک ( بچه ی من ) 3 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 3
01:27
15
می زاک ( بچه ی من ) 4 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 4
01:17
16
می زاک ( بچه ی من ) 5 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 5
01:45
17
می زاک ( بچه ی من ) 6 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 6
01:17
18
می زاک ( بچه ی من ) 7 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 7
01:42
19
می زاک ( بچه ی من ) 8 - محمدرضا درویشی
می زاک ( بچه ی من ) 8
01:04
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام