گاهی سه گاهی - محمد معتمدی و پویا سرایی

گاهی سه گاهی

#عنوان
1
پیش درآمد سلوک - محمد معتمدی و پویا سرایی
پیش درآمد سلوک
08:03
2
تک نوازی سنتور - محمد معتمدی و پویا سرایی
تک نوازی سنتور
02:53
3
چهارمضراب وجد راندان - محمد معتمدی و پویا سرایی
چهارمضراب وجد راندان
04:17
4
ساز و آواز - محمد معتمدی و پویا سرایی
ساز و آواز
13:11
5
تصنیف در آتش - محمد معتمدی و پویا سرایی
تصنیف در آتش
06:13
6
آواز مخالف سه گاه - محمد معتمدی و پویا سرایی
آواز مخالف سه گاه
07:48
7
ضربی مهر گردون همراه آوازمنسرح - محمد معتمدی و پویا سرایی
ضربی مهر گردون همراه آوازمنسرح
07:05
8
تصنیف آرزو - محمد معتمدی و پویا سرایی
تصنیف آرزو
07:07
© نهاله رودکی
5 از 5 (از مجموع 16 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام