دشتستانی (تکنوازی نی) - محمد موسوی

دشتستانی (تکنوازی نی)

#عنوان
1
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
درآمد، سَیَخی (آواز ابوعطا)
02:47
2
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 1 (آواز ابوعطا)
02:32
3
کرشمه (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
کرشمه (آواز ابوعطا)
03:45
4
ضربی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی (آواز ابوعطا)
01:01
5
حجاز (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
حجاز (آواز ابوعطا)
03:33
6
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی گیلکی بر اساس زرد ملیجه (آواز ابوعطا)
01:08
7
دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
دشتستانی (آواز ابوعطا)
08:44
8
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
ضربی قطار، بیات ترک (آواز ابوعطا)
01:09
9
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
فرود به دشتستانی (آواز ابوعطا)
01:52
10
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا) - محمد موسوی
چهار مضراب 2 (آواز ابوعطا)
01:38
11
درآمد (آواز افشاری) - محمد موسوی
درآمد (آواز افشاری)
01:49
12
ضربی (آواز افشاری) - محمد موسوی
ضربی (آواز افشاری)
02:04
13
شهناز شور (آواز افشاری) - محمد موسوی
شهناز شور (آواز افشاری)
02:44
14
چهار مضراب (آواز افشاری) - محمد موسوی
چهار مضراب (آواز افشاری)
03:51
15
مثنوی (آواز افشاری) - محمد موسوی
مثنوی (آواز افشاری)
07:10
16
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
03:13
17
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
03:14
18
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
02:27
19
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
01:25
20
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
01:37
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام