همایون - محمد موسوی

همایون

#عنوان
1
پیش درآمد (همایون) - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون)
03:20
2
درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
درآمد (همایون) 2
00:46
3
کرشمه (همایون) - محمد موسوی
کرشمه (همایون)
00:43
4
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:13
5
شوشتری (همایون) 1 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 1
01:36
6
میگلی (همایون) - محمد موسوی
میگلی (همایون)
00:36
7
شوشتری (همایون) 2 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 2
00:33
8
لیلی و مجنون (همایون) - محمد موسوی
لیلی و مجنون (همایون)
00:38
9
بیداد (همایون) - محمد موسوی
بیداد (همایون)
01:01
10
چهار مضراب، فرود (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب، فرود (همایون)
03:18
11
بیداد، شوشتری، همایون (همایون) - محمد موسوی
بیداد، شوشتری، همایون (همایون)
03:09
12
رنگ (همایون) - محمد موسوی
رنگ (همایون)
01:05
13
پیش درآمد (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
پیش درآمد (مخالف سه گاه)
02:44
14
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
00:54
15
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
00:34
16
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
00:30
17
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
05:01
18
حاجی حسنی (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
حاجی حسنی (مخالف سه گاه)
01:04
19
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
02:15
20
مقدمه (دشتی) - محمد موسوی
مقدمه (دشتی)
00:34
21
درآمد (دشتی) - محمد موسوی
درآمد (دشتی)
00:58
22
دشتستانی (دشتی) - محمد موسوی
دشتستانی (دشتی)
02:24
23
چهار مضراب (دشتی) - محمد موسوی
چهار مضراب (دشتی)
07:31
24
قطار (دشتی) - محمد موسوی
قطار (دشتی)
01:39
25
رنگ (دشتی) - محمد موسوی
رنگ (دشتی)
01:31
26
پیش درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون) 2
03:21
27
درآمد (همایون) - محمد موسوی
درآمد (همایون)
00:45
28
کرشمه (همایون) 2 - محمد موسوی
کرشمه (همایون) 2
00:43
29
چکاوک (همایون) - محمد موسوی
چکاوک (همایون)
01:03
30
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:17
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام