روز واقعه - مجید انتظامی

روز واقعه

#عنوان
1
عروسی - مجید انتظامی
عروسی
04:06
2
ندا - مجید انتظامی
ندا
05:00
3
به سوی یار - مجید انتظامی
به سوی یار
03:02
4
شیون - مجید انتظامی
شیون
05:39
5
آواز - مجید انتظامی
آواز
05:25
6
راز و نیاز - مجید انتظامی
راز و نیاز
01:56
7
یاد یار - مجید انتظامی
یاد یار
03:13
8
روز واقعه - مجید انتظامی
روز واقعه
01:25
9
سراب - مجید انتظامی
سراب
02:33
10
وداع - مجید انتظامی
وداع
02:36
11
تعقیب و گریز - مجید انتظامی
تعقیب و گریز
02:05
12
در راه - مجید انتظامی
در راه
02:23
13
رویا - مجید انتظامی
رویا
02:49
14
عروج (دگرگونی) - مجید انتظامی
عروج (دگرگونی)
02:09
15
مناجات - مجید انتظامی
مناجات
02:06
16
درد و دل - مجید انتظامی
درد و دل
01:57
17
راحله و عبدالله - مجید انتظامی
راحله و عبدالله
04:18
18
بازگشت - مجید انتظامی
بازگشت
02:42
19
مظلوم - مجید انتظامی
مظلوم
01:40
20
عاشورا 1 - مجید انتظامی
عاشورا 1
01:25
21
عاشورا 2 - مجید انتظامی
عاشورا 2
05:09
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام