پرسه - حسین اینانلو و سعید جلالیان

پرسه

#عنوان
1
بیات اصفهان 1 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 1
03:49
2
بیات اصفهان 2 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 2
05:36
3
بیات اصفهان 3 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 3
03:30
4
بیات اصفهان 4 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 4
04:30
5
بیات اصفهان 5 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 5
02:37
6
بیات اصفهان 6 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 6
02:25
7
بیات اصفهان 7 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 7
04:18
8
بیات اصفهان 8 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات اصفهان 8
02:19
9
بیات ترک 1 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 1
04:08
10
بیات ترک 2 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 2
06:05
11
بیات ترک 3 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 3
02:49
12
بیات ترک 4 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 4
03:02
13
بیات ترک 5 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 5
03:45
14
بیات ترک 6 - حسین اینانلو و سعید جلالیان
بیات ترک 6
04:16
15
پرسه - حسین اینانلو و سعید جلالیان
پرسه
09:56
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام