نوروز - عطا جنگوک
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

نوروز

سنتیاسفند 139316 آهنگ (59:17)
#عنوان
1
درآمد خارا، درآمد، کرشمه (دستگاه شور) - عطا جنگوک
درآمد خارا، درآمد، کرشمه (دستگاه شور)
03:52
2
قطعه ی ساحل (دستگاه شور) - عطا جنگوک
قطعه ی ساحل (دستگاه شور)
03:25
3
تنگستانی (دستگاه شور) - عطا جنگوک
تنگستانی (دستگاه شور)
02:56
4
برای صبا (دستگاه شور) - عطا جنگوک
برای صبا (دستگاه شور)
04:01
5
سلمک، زیرکش سلمک (دستگاه شور) - عطا جنگوک
سلمک، زیرکش سلمک (دستگاه شور)
05:12
6
بیات کرد (دستگاه شور) - عطا جنگوک
بیات کرد (دستگاه شور)
04:06
7
گریلی شستی (دستگاه شور) - عطا جنگوک
گریلی شستی (دستگاه شور)
02:01
8
به یاد وطن (دستگاه شور) - عطا جنگوک
به یاد وطن (دستگاه شور)
04:19
9
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
04:18
10
چهارپاره، زابل (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
چهارپاره، زابل (دستگاه چهارگاه)
02:55
11
مخالف، نغمه (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
مخالف، نغمه (دستگاه چهارگاه)
04:07
12
حصار، ضربی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
حصار، ضربی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
05:10
13
حدی، رجز (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
حدی، رجز (دستگاه چهارگاه)
03:07
14
منصوری (دستگاه چهارگاه)1 - عطا جنگوک
منصوری (دستگاه چهارگاه)1
04:42
15
شوشتری (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
شوشتری (دستگاه چهارگاه)
03:53
16
ضربی (دستگاه چهارگاه) - عطا جنگوک
ضربی (دستگاه چهارگاه)
01:13
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©