بهرام با جلان

بهرام با جلان

6 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
2
چهارمضراب سه تار و نی - عطا جنگوک و بهرام با جلان
چهارمضراب سه تار و نی
02:18
4
مقدمه ماهور (گروه نوازی) - بهرام با جلان و فرامرز پایور
مقدمه ماهور (گروه نوازی)
03:21
5
01:37
8
قطعه ی سرگشته (سه تار) - عطا جنگوک و بهرام با جلان
قطعه ی سرگشته (سه تار)
01:40
10
تصنیف به گردش فروردین - بهرام با جلان و فرامرز پایور
تصنیف به گردش فروردین
05:30
هنرمندان مرتبط
عطا جنگوک
عطا جنگوک
24 دنبال کننده
حسن خان
حسن خان
15 دنبال کننده
علی بهرامی فرد
علی بهرامی فرد
72 دنبال کننده
رامین کاکاوند
رامین کاکاوند
15 دنبال کننده