صد و یک پیش درآمد (لوح چهارم) - ارشد تهماسبی

صد و یک پیش درآمد (لوح چهارم)

#عنوان
1
پیش درآمد چهارگاه 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد چهارگاه 1
04:43
2
پیش درآمد چهارگاه 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد چهارگاه 2
03:26
3
پیش درآمد ماهور 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 1
04:51
4
پیش درآمد ماهور 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 2
02:31
5
پیش درآمد ماهور 3 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 3
03:04
6
پیش درآمد ماهور 4 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 4
04:25
7
پیش درآمد ماهور 5 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 5
04:42
8
پیش درآمد ماهور 6 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 6
02:41
9
پیش درآمد ماهور 7 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 7
04:46
10
پیش درآمد ماهور 8 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 8
01:34
11
پیش درآمد ماهور 9 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 9
02:39
12
پیش درآمد ماهور 10 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 10
04:14
13
پیش درآمد ماهور 11 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 11
04:45
14
پیش درآمد ماهور 12 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد ماهور 12
04:12
15
پیش درآمد همایون 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد همایون 1
03:58
16
پیش درآمد همایون 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد همایون 2
07:35
17
پیش درآمد همایون 3 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد همایون 3
04:19
18
پیش درآمد شوشتری - ارشد تهماسبی
پیش درآمد شوشتری
02:43
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام