صد و یک پیش درآمد (لوح دوم) - ارشد تهماسبی

صد و یک پیش درآمد (لوح دوم)

#عنوان
1
پیش درآمد بیات ترک 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات ترک 1
02:08
2
پیش درآمد بیات ترک 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات ترک 2
04:07
3
پیش درآمد بیات ترک 3 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات ترک 3
02:49
4
پیش درآمد بیات ترک 4 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد بیات ترک 4
01:30
5
پیش درآمد افشاری 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 1
01:44
6
پیش درآمد افشاری 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 2
02:49
7
پیش درآمد افشاری 3 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 3
05:33
8
پیش درآمد افشاری 4 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 4
04:33
9
پیش درآمد افشاری 5 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 5
04:44
10
پیش درآمد افشاری 6 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 6
03:28
11
پیش درآمد افشاری 7 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 7
02:39
12
پیش درآمد افشاری 8 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 8
03:22
13
پیش درآمد افشاری 9 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 9
03:04
14
پیش درآمد افشاری 10 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد افشاری 10
03:17
15
پیش درآمد دشتی 1 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 1
02:15
16
پیش درآمد دشتی 2 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 2
03:20
17
پیش درآمد دشتی 3 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 3
03:01
18
پیش درآمد دشتی 4 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 4
05:46
19
پیش درآمد دشتی 5 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 5
02:47
20
پیش درآمد دشتی 6 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 6
03:14
21
پیش درآمد دشتی 7 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 7
02:35
22
پیش درآمد دشتی 8 - ارشد تهماسبی
پیش درآمد دشتی 8
03:28
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام