موسیقی نواحی ایران - موسیقی تالش - لوح دوم (4) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی تالش - لوح دوم (4)

#عنوان
1
چِراجَ هوا، و سیامولون - آرمین فریدی هفت خوانی
چِراجَ هوا، و سیامولون
06:28
2
کیجَه پَردَ و شَکَرم جان (شیوه ی تالشدولابی) - آرمین فریدی هفت خوانی
کیجَه پَردَ و شَکَرم جان (شیوه ی تالشدولابی)
02:45
3
تالشدولاجَ هوا (شیوه ی دیگر) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشدولاجَ هوا (شیوه ی دیگر)
05:33
4
دوشَ هوا (هوای رقص تالشی) - آرمین فریدی هفت خوانی
دوشَ هوا (هوای رقص تالشی)
01:39
5
لِدوبه ، مَمودبه (شیوه ی پَرَه سری)، آمان آمان،سیامولون،تالشی تالشدولابی،شَکَرم جان،شَوَچَر،پاییزَ هوا و بندون بندونَ - آرمین فریدی هفت خوانی
لِدوبه ، مَمودبه (شیوه ی پَرَه سری)، آمان آمان،سیامولون،تالشی تالشدولابی،شَکَرم جان،شَوَچَر،پاییزَ هوا و بندون بندونَ
11:13
6
تالشی (شیوه ی پَرَه سری) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی (شیوه ی پَرَه سری)
05:57
7
صوفیَه هوا - آرمین فریدی هفت خوانی
صوفیَه هوا
01:50
8
باباطاهری (یا رب برس فریادی را) - آرمین فریدی هفت خوانی
باباطاهری (یا رب برس فریادی را)
02:50
9
تالشی اسالمی (با حالات پَرَه سری) - آرمین فریدی هفت خوانی
تالشی اسالمی (با حالات پَرَه سری)
01:18
10
کِلهَ سِراج هوا - آرمین فریدی هفت خوانی
کِلهَ سِراج هوا
04:05
11
کِلهَ سِراج هوا (شیوه ی قدیم و شیوه ی دیگر) - آرمین فریدی هفت خوانی
کِلهَ سِراج هوا (شیوه ی قدیم و شیوه ی دیگر)
07:32
12
نَوروزَخونی (نوروز خوانی،شیوه ی اسالمی) - آرمین فریدی هفت خوانی
نَوروزَخونی (نوروز خوانی،شیوه ی اسالمی)
03:28
13
هَیار هَیار (شیوه ی کِلهَ سِراجی) - آرمین فریدی هفت خوانی
هَیار هَیار (شیوه ی کِلهَ سِراجی)
03:41
14
هَشان هَشان - آرمین فریدی هفت خوانی
هَشان هَشان
02:39
15
فوزَ (سوت اسالمی) - آرمین فریدی هفت خوانی
فوزَ (سوت اسالمی)
02:02
16
باباطاهری اسالمی - آرمین فریدی هفت خوانی
باباطاهری اسالمی
02:05
17
مَمودبه اسالمی - آرمین فریدی هفت خوانی
مَمودبه اسالمی
04:39
18
کیجَه پَردَ - آرمین فریدی هفت خوانی
کیجَه پَردَ
02:11
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام