موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح اول (16) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح اول (16)

#عنوان
1
قاسم آبادی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
قاسم آبادی 1
01:24
2
قاسم آبادی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
قاسم آبادی 2
04:02
3
کُشتی مُقام - آرمین فریدی هفت خوانی
کُشتی مُقام
01:44
4
کُشتی نما - آرمین فریدی هفت خوانی
کُشتی نما
02:26
5
لافَند بازی - آرمین فریدی هفت خوانی
لافَند بازی
01:52
6
عروس بُرون - آرمین فریدی هفت خوانی
عروس بُرون
04:04
7
جلویی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
جلویی 1
03:31
8
رقاصی مُقام - آرمین فریدی هفت خوانی
رقاصی مُقام
03:19
9
تُندی - آرمین فریدی هفت خوانی
تُندی
01:20
10
آب کناری 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
آب کناری 1
03:13
11
گلن کشی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
گلن کشی 1
02:17
12
آب کناری،رقاصی مُقام،قاسم آبادی - آرمین فریدی هفت خوانی
آب کناری،رقاصی مُقام،قاسم آبادی
05:48
13
گوسَن دُخان 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
گوسَن دُخان 1
01:51
14
جلویی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
جلویی 2
02:09
15
قاسم آبادی،تندی - آرمین فریدی هفت خوانی
قاسم آبادی،تندی
01:40
16
گیله مُقام - آرمین فریدی هفت خوانی
گیله مُقام
02:05
17
آب کناری 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
آب کناری 2
01:23
18
گلن کشی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
گلن کشی 2
03:02
19
گلن کشی 3 - آرمین فریدی هفت خوانی
گلن کشی 3
02:10
20
غربتی چارواداری - آرمین فریدی هفت خوانی
غربتی چارواداری
02:33
21
غربتی یا غم انگیز،زرد ملیجه - آرمین فریدی هفت خوانی
غربتی یا غم انگیز،زرد ملیجه
02:18
22
زرد ملیجه 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
زرد ملیجه 1
01:58
23
زرد ملیجه 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
زرد ملیجه 2
02:02
24
گوسَن دُخان 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
گوسَن دُخان 2
02:42
25
گوسَن دُخان 3 - آرمین فریدی هفت خوانی
گوسَن دُخان 3
01:16
26
گوسَن دُخان 4 - آرمین فریدی هفت خوانی
گوسَن دُخان 4
04:05
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام