موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح دوم (16) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح دوم (16)

#عنوان
1
وَلگَ سَری - آرمین فریدی هفت خوانی
وَلگَ سَری
00:54
2
شَرَم شادی (شرفشاهی) - آرمین فریدی هفت خوانی
شَرَم شادی (شرفشاهی)
01:22
3
امیری - آرمین فریدی هفت خوانی
امیری
02:28
4
قاسم آبادی - آرمین فریدی هفت خوانی
قاسم آبادی
02:07
5
اجرای چند ریتم کُشتی نما 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
اجرای چند ریتم کُشتی نما 1
00:46
6
اجرای چند ریتم کُشتی نما 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
اجرای چند ریتم کُشتی نما 2
00:35
7
اجرای چند ریتم کُشتی نما 3 - آرمین فریدی هفت خوانی
اجرای چند ریتم کُشتی نما 3
01:13
8
تشت نوازی - آرمین فریدی هفت خوانی
تشت نوازی
01:15
9
گل پیشای - آرمین فریدی هفت خوانی
گل پیشای
01:21
10
گوشاخ - آرمین فریدی هفت خوانی
گوشاخ
00:46
11
دو نمونه از اجرای نی لبک 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
دو نمونه از اجرای نی لبک 1
01:19
12
دو نمونه از اجرای نی لبک 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
دو نمونه از اجرای نی لبک 2
01:47
13
آب کناری - آرمین فریدی هفت خوانی
آب کناری
02:08
14
قاسم آبادی،زرگیس - آرمین فریدی هفت خوانی
قاسم آبادی،زرگیس
02:42
15
غربتی،زرد ملیجه - آرمین فریدی هفت خوانی
غربتی،زرد ملیجه
05:33
16
شرفشاهی - آرمین فریدی هفت خوانی
شرفشاهی
02:54
17
چارواداری،غربتی - آرمین فریدی هفت خوانی
چارواداری،غربتی
03:09
18
غربتی - آرمین فریدی هفت خوانی
غربتی
01:42
19
جانِ دوستِی - آرمین فریدی هفت خوانی
جانِ دوستِی
01:25
20
گاره سری، غربتی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
گاره سری، غربتی 1
02:00
21
گاره سری، غربتی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
گاره سری، غربتی 2
02:08
22
گاره سری 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
گاره سری 1
02:11
23
گاره سری 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
گاره سری 2
02:03
24
گاره سری 3 - آرمین فریدی هفت خوانی
گاره سری 3
01:10
25
چاووشی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
چاووشی 1
01:56
26
چاووشی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
چاووشی 2
02:13
27
شهادت خوانی - آرمین فریدی هفت خوانی
شهادت خوانی
01:51
28
عزیز نگاری - آرمین فریدی هفت خوانی
عزیز نگاری
02:21
29
نوروزه خونی - آرمین فریدی هفت خوانی
نوروزه خونی
02:11
30
نوروزه خونی (نوروز نو سال) - آرمین فریدی هفت خوانی
نوروزه خونی (نوروز نو سال)
01:46
31
زَنگی مَلّاجان - آرمین فریدی هفت خوانی
زَنگی مَلّاجان
01:40
32
هَیو ماره - آرمین فریدی هفت خوانی
هَیو ماره
01:41
33
لیلی جونِی 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
لیلی جونِی 1
02:47
34
لیلی جونِی 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
لیلی جونِی 2
04:25
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام