موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح سوم (16) - آرمین فریدی هفت خوانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی گیلان - لوح سوم (16)

#عنوان
1
کِل - آرمین فریدی هفت خوانی
کِل
00:23
2
عروس گُلی - آرمین فریدی هفت خوانی
عروس گُلی
01:25
3
کنوس کِلِه - آرمین فریدی هفت خوانی
کنوس کِلِه
01:31
4
سوپوله - آرمین فریدی هفت خوانی
سوپوله
00:53
5
زرگیس - آرمین فریدی هفت خوانی
زرگیس
04:17
6
رعنا 1 - آرمین فریدی هفت خوانی
رعنا 1
04:21
7
رعنا 2 - آرمین فریدی هفت خوانی
رعنا 2
02:12
8
مختار خان - آرمین فریدی هفت خوانی
مختار خان
01:14
9
طالب جان - آرمین فریدی هفت خوانی
طالب جان
01:03
10
صووُرِه - آرمین فریدی هفت خوانی
صووُرِه
02:11
11
خانم صبورا - آرمین فریدی هفت خوانی
خانم صبورا
02:54
12
هیبت - آرمین فریدی هفت خوانی
هیبت
02:51
13
هوهو - آرمین فریدی هفت خوانی
هوهو
01:36
14
اَهَه بوگو - آرمین فریدی هفت خوانی
اَهَه بوگو
02:25
15
شب نشینی گالشی - آرمین فریدی هفت خوانی
شب نشینی گالشی
05:01
16
شب نشینی گالشی 1 (ادامه) - آرمین فریدی هفت خوانی
شب نشینی گالشی 1 (ادامه)
14:16
17
شب نشینی گالشی 2 (ادامه) - آرمین فریدی هفت خوانی
شب نشینی گالشی 2 (ادامه)
08:47
18
شب نشینی گالشی 3 (ادامه) - آرمین فریدی هفت خوانی
شب نشینی گالشی 3 (ادامه)
08:39
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام