گلوریا 1 - آنتونیو ویوالدی

گلوریا 1

#عنوان
1
Gloria In Excelsis Deo - آنتونیو ویوالدی
Gloria In Excelsis Deo
02:50
2
Et In Terra Pax - آنتونیو ویوالدی
Et In Terra Pax
06:02
3
Laudamus Te - آنتونیو ویوالدی
Laudamus Te
02:29
4
Gratias Agimus Tibi - آنتونیو ویوالدی
Gratias Agimus Tibi
01:15
5
Domine Deus - آنتونیو ویوالدی
Domine Deus
02:15
6
Domine Fili Unigenite - آنتونیو ویوالدی
Domine Fili Unigenite
01:17
7
Domine Deus,Agnus Dei - آنتونیو ویوالدی
Domine Deus,Agnus Dei
02:06
8
Qui tollis Peccata Mundi - آنتونیو ویوالدی
Qui tollis Peccata Mundi
01:40
9
Qui Sedes Ad Dex texteram Patris - آنتونیو ویوالدی
Qui Sedes Ad Dex texteram Patris
03:03
10
Quoniam Tu Solus Sanctus - آنتونیو ویوالدی
Quoniam Tu Solus Sanctus
01:44
11
Cum Sancto Spiritu - آنتونیو ویوالدی
Cum Sancto Spiritu
03:55
12
Gloria In Excelsis Deo - آنتونیو ویوالدی
Gloria In Excelsis Deo
02:46
13
Et In Terra Pax - آنتونیو ویوالدی
Et In Terra Pax
04:50
14
Laudamus Te - آنتونیو ویوالدی
Laudamus Te
02:44
15
Gratias Agimus Tibi - آنتونیو ویوالدی
Gratias Agimus Tibi
00:28
16
Propter Magnam Gloriam Tuam - آنتونیو ویوالدی
Propter Magnam Gloriam Tuam
01:06
17
Domine Deus - آنتونیو ویوالدی
Domine Deus
04:07
18
Domine Fili Unigenite - آنتونیو ویوالدی
Domine Fili Unigenite
02:33
19
Domine Deus,Agnus Dei - آنتونیو ویوالدی
Domine Deus,Agnus Dei
03:08
20
Qui tollis Peccata Mundi - آنتونیو ویوالدی
Qui tollis Peccata Mundi
01:28
21
Qui Sedes Ad Dex texteram Patris - آنتونیو ویوالدی
Qui Sedes Ad Dex texteram Patris
02:33
22
Quoniam Tu Solus Sanctus - آنتونیو ویوالدی
Quoniam Tu Solus Sanctus
00:54
23
Cum Sancto Spiritu - آنتونیو ویوالدی
Cum Sancto Spiritu
03:15
© ایران گام
4.75 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام