چهار فصل - آنتونیو ویوالدی

چهار فصل

#عنوان
1
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro
03:33
2
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Largo e - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Largo e
02:39
3
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (La Primavera, The Four Seasons) for violin, strings continuo in E (Il cimento No. 1), Op.81, RV 269: Allegro
04:22
4
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Allegro non molto - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Allegro non molto
05:24
5
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Adagio - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Adagio
02:33
6
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Presto - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lestate, The Four Seasons) for violin, strings continuo in G minor, Op. 82, RV 315: Presto
03:08
7
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 1st - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 1st
04:48
8
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 2nd - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 2nd
02:45
9
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 3rd - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Lautunno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F major (Il cimento No. 3), Op.83, RV 293: 3rd
03:21
10
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All
03:30
11
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: Lar - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: Lar
02:20
12
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All - آنتونیو ویوالدی
Violin Concerto (Linverno, The Four Seasons), for violin, strings continuo in F minor (Il cimento No. 4) Op. 84, RV 297: All
03:17
13
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Presto - آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Presto
01:18
14
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Adagio - آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Adagio
01:32
15
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Allegro - آنتونیو ویوالدی
Concerto alla rustica, for strings continuo in G major, RV 151: Allegro
01:42
© ایران گام
4.89 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام