سرو سیمین - علیرضا افتخاری

سرو سیمین

#عنوان
1
تصنیف مهر روز فروز - علیرضا افتخاری
تصنیف مهر روز فروز
05:39
2
مقدمه سه گاه با من - علیرضا افتخاری
مقدمه سه گاه با من
01:38
3
آواز عشق سه گاه،درآمد و زابل به همراهی سنتور - علیرضا افتخاری
آواز عشق سه گاه،درآمد و زابل به همراهی سنتور
06:59
4
سرو سیمین - علیرضا افتخاری
سرو سیمین
05:34
5
آواز مویه به همراهی کمانچه - علیرضا افتخاری
آواز مویه به همراهی کمانچه
04:16
6
سوز و ساز - علیرضا افتخاری
سوز و ساز
08:36
7
آواز مخالف به همراهی نی - علیرضا افتخاری
آواز مخالف به همراهی نی
05:34
8
با من - علیرضا افتخاری
با من
09:23
9
رنگ خراسانی - علیرضا افتخاری
رنگ خراسانی
08:37
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 12 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام