آذری

آذری

یاسین افشار

لیست آهنگ ها

دونیا بیر یانا سن بیر یانا گوش کنید
علی پرمهر
کوچه لر گوش کنید
مونس شریف اف
آیریلیق گوش کنید
رشید بهبوداف
گمه قال گوش کنید
رحیم شهریاری
تک قالدیم گوش کنید
رحیم شهریاری
اینانیم می گوش کنید
رحیم شهریاری
نه دئه ییم گوش کنید
رحیم شهریاری
اوینا گولوم گوش کنید
رحیم شهریاری
اونوددون منی گوش کنید
رحیم شهریاری
آدین ندیر گوش کنید
رحیم شهریاری
ساری تئل گوش کنید
رحیم شهریاری
سئودیره بیلمه دیم گوش کنید
رحیم شهریاری
یار یار گوش کنید
رحیم شهریاری
اسن یئللر گوش کنید
رحیم شهریاری
گله جه یم گوش کنید
رحیم شهریاری
نغمه شرق گوش کنید
مونس شریف اف
رنگ بیات شیراز گوش کنید
مونس شریف اف
فریدم گوش کنید
مونس شریف اف
رنگ رقص (شوشتری) گوش کنید
مونس شریف اف
شیرین دیل گوش کنید
مونس شریف اف
من یاری گور میشم (شور) گوش کنید
مونس شریف اف
رقص قزاقی گوش کنید
مونس شریف اف
مقام سه گاه گوش کنید
مونس شریف اف
تره کمه گوش کنید
مونس شریف اف
باسقالی گوش کنید
مونس شریف اف
زابل گوش کنید
مونس شریف اف
کسمه گوش کنید
مونس شریف اف
پاپوری گوش کنید
مونس شریف اف
کماله گوش کنید
مونس شریف اف
رقص شان (بیات شیراز) گوش کنید
مونس شریف اف
ائل باغچاسی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
شیروان ماهنی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
سلو بالابان گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
گجه لر گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
گوده ک دونو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
پناه گوزله مه سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
تقدیر گوش کنید
جمشید نجفی
قطعه ای در ماهور گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف میوه لر گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف دلی جیران گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز دلکش گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف گوله گوله آی خانم گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف من سویم سن سومه (شکایتیم وار) گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز راست گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف دیشلرین اینجه دن دی گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف کوچه لره سوسپ میشم گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز بیات شیراز گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف گتمه گتمه مارالیم گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف جیران منه باخ باخ (خمار اولدوم) گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز سه گاه گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف آهو گوزینی گوردوم گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف آخی من نیلیریم سن منی اونودسان گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز زابل گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف عزیزیم شیروان گوزل گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف تلو گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قطعه ای در آواز بیات قاجار گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف ایکی سی بیربویدا گزن گوزل لر گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف ای قاراقاش قارا گوز گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
کوسمه گل گوش کنید
مسعود فلاح
سویریم ده گوش کنید
مسعود فلاح
ساری گلین گوش کنید
مسعود فلاح
سویریم ده گوش کنید
مسعود فلاح
یار یار گوش کنید
مسعود فلاح
یاریم هانی گوش کنید
مسعود فلاح
الینا گوش کنید
مسعود فلاح
آنا گوش کنید
مسعود فلاح
آختار ما منی گوش کنید
مسعود فلاح
شیرین یو خو گوش کنید
مسعود فلاح
بو ناز سنه یاراشماییر گوش کنید
مسعود فلاح
بویانا گوندر منی گوش کنید
مسعود فلاح
سوگیلی یاریم گوش کنید
مسعود فلاح
سنا منی یار گوش کنید
رشید بهبوداف
ریحان گوش کنید
رشید بهبوداف
قلبیم ده سنین دیر گوش کنید
رشید بهبوداف
چوبان قارا گوش کنید
رشید بهبوداف
گلمدین گوش کنید
رشید بهبوداف
آیریلیق گوش کنید
رشید بهبوداف
لاچین گوش کنید
رشید بهبوداف
آنا گوش کنید
رشید بهبوداف
لاله لر گوش کنید
رشید بهبوداف
رنگ ماهور گوش کنید
هابیل علی اف
قای تاقی گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ ماهور گوش کنید
هابیل علی اف
آذربایجان (ماهور) گوش کنید
هابیل علی اف
لزگینکا (بیات شیراز) گوش کنید
هابیل علی اف
سن یاناسان تویوق توتان (زابل) گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ سه گاه گوش کنید
هابیل علی اف
اون دوردو ، خالاباجی (ماهور) گوش کنید
هابیل علی اف
هوپ استاپ (بیات شیراز) گوش کنید
هابیل علی اف
اوزون دره (شوشتری) گوش کنید
هابیل علی اف
انزلی (سه گاه) گوش کنید
هابیل علی اف
آی بلبول لر گوش کنید
هابیل علی اف
واقزالی گوش کنید
هابیل علی اف
تره کمه گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ شوشتری گوش کنید
هابیل علی اف
رنگ شور گوش کنید
هابیل علی اف