بی کلام های زیبا ۰۱

بی کلام های زیبا ۰۱

0 دنبال کننده149 آهنگ (13:03:11)
#عنوان
1
خیلی دوست دارم (بی کلام) - حمید عسکری
خیلی دوست دارم (بی کلام)
03:09
12
04:24
20
مثنوی بیات اصفهان - شهرام غلامی
مثنوی بیات اصفهان
02:53
21
چرخان (بیات راجه) - شهرام غلامی
چرخان (بیات راجه)
05:25
25
06:19
29
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف)
14:21
32
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف)
12:51
39
وقت نخست.دستگاه نوا - مقداد شاه حسینی
وقت نخست.دستگاه نوا
12:43
40
وقت دوم.دستگاه سه گاه - مقداد شاه حسینی
وقت دوم.دستگاه سه گاه
16:38
41
وقت سوم.آواز بیات اصفهان - مقداد شاه حسینی
وقت سوم.آواز بیات اصفهان
12:29
42
وقت چهارم.دستگاه شور - مقداد شاه حسینی
وقت چهارم.دستگاه شور
17:56
43
02:46
44
پیش درآمد ماهور - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور
03:31
45
چهارمضراب ماهور - فرامرز پایور
چهارمضراب ماهور
03:49
46
02:22
47
شکسته و چهارمضراب - فرامرز پایور
شکسته و چهارمضراب
03:46
48
بداهه نوازی در دشتی - فرامرز پایور
بداهه نوازی در دشتی
03:37
49
چهارمضراب دلشکن و دلبر - فرامرز پایور
چهارمضراب دلشکن و دلبر
05:13
50
درآمد و چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد و چهارمضراب
04:09
52
چهارمضراب زابل - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل
02:55
53
پیش درآمد اصفهان - فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان
03:58
56
چهارمضراب اصفهان - فرامرز پایور
چهارمضراب اصفهان
07:42
57
درآمد اول و دوم سه گاه - فرامرز پایور
درآمد اول و دوم سه گاه
02:55
58
چهارمضراب سه گاه و مخالف - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه و مخالف
05:49
59
زابل، مویه و فرود - فرامرز پایور
زابل، مویه و فرود
02:04
60
مخالف سه گاه، نغمه - فرامرز پایور
مخالف سه گاه، نغمه
04:08
61
حصار، مویه و فرود - فرامرز پایور
حصار، مویه و فرود
02:39
62
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ... - فرامرز پایور
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ...
03:55
86
مثنوی بیات اصفهان - شهرام غلامی
مثنوی بیات اصفهان
02:53
87
چرخان (بیات راجه) - شهرام غلامی
چرخان (بیات راجه)
05:25
91
06:19
95
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
ساز و آواز (درآمد زابل مویه مخالف)
14:21
98
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف) - علیرضا حاجی طالب و محمدامین اکبرپور
نوبانگ (مویه، مخالف، مثنوی مخالف)
12:51
105
وقت نخست.دستگاه نوا - مقداد شاه حسینی
وقت نخست.دستگاه نوا
12:43
106
وقت دوم.دستگاه سه گاه - مقداد شاه حسینی
وقت دوم.دستگاه سه گاه
16:38
107
وقت سوم.آواز بیات اصفهان - مقداد شاه حسینی
وقت سوم.آواز بیات اصفهان
12:29
108
وقت چهارم.دستگاه شور - مقداد شاه حسینی
وقت چهارم.دستگاه شور
17:56
109
02:46
110
پیش درآمد ماهور - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور
03:31
111
چهارمضراب ماهور - فرامرز پایور
چهارمضراب ماهور
03:49
112
02:22
113
شکسته و چهارمضراب - فرامرز پایور
شکسته و چهارمضراب
03:46
114
بداهه نوازی در دشتی - فرامرز پایور
بداهه نوازی در دشتی
03:37
115
چهارمضراب دلشکن و دلبر - فرامرز پایور
چهارمضراب دلشکن و دلبر
05:13
116
درآمد و چهارمضراب - فرامرز پایور
درآمد و چهارمضراب
04:09
118
چهارمضراب زابل - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل
02:55
119
پیش درآمد اصفهان - فرامرز پایور
پیش درآمد اصفهان
03:58
121
01:05
122
چهارمضراب اصفهان - فرامرز پایور
چهارمضراب اصفهان
07:42
123
درآمد اول و دوم سه گاه - فرامرز پایور
درآمد اول و دوم سه گاه
02:55
124
چهارمضراب سه گاه و مخالف - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه و مخالف
05:49
125
زابل، مویه و فرود - فرامرز پایور
زابل، مویه و فرود
02:04
126
مخالف سه گاه، نغمه - فرامرز پایور
مخالف سه گاه، نغمه
04:08
127
حصار، مویه و فرود - فرامرز پایور
حصار، مویه و فرود
02:39
128
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ... - فرامرز پایور
صحبتهای استاد بهمن بوستان در مورد استاد فرامرز پایور ...
03:55
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام