دستگاه

دستگاه

توسط الهه
25 دنبال کننده183 آهنگ (13:11:51)
#عنوان
12
04:42
15
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا - روح الله خالقی و مرتضی محجوبی
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا
09:21
22
گل ریزان (بیات اصفهان) - غلامحسین بنان و روح الله خالقی
گل ریزان (بیات اصفهان)
09:01
26
07:59
27
11:46
28
04:46
63
گوسفند دوخوان (آواز دشتی) - ابوالحسن صبا
گوسفند دوخوان (آواز دشتی)
02:18
69
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه)
07:01
71
01:10
72
آواز چهارگاه (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
آواز چهارگاه (چهارگاه)
01:56
74
02:27
80
قطعه ضربی و فرود (چهارگاه) - ابوالحسن صبا
قطعه ضربی و فرود (چهارگاه)
01:28
81
چهار مضراب - زنگ شتر (سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب - زنگ شتر (سه گاه)
02:35
82
04:09
84
چهار مضراب مخالف (سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب مخالف (سه گاه)
01:04
86
01:27
87
شکسته مویه و فرود (سه گاه) - ابوالحسن صبا
شکسته مویه و فرود (سه گاه)
02:24
88
02:01
89
آواز بیات ترک (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک)
04:06
93
روح الارواح (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
روح الارواح (بیات ترک)
00:43
94
شکسته و فرود (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
شکسته و فرود (بیات ترک)
02:29
107
03:49
108
03:58
109
01:44
110
16:02
113
01:02
116
04:26
117
چهار مضراب (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان)
01:58
118
بیات شیراز (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
بیات شیراز (بیات اصفهان)
02:50
119
بیات راجع (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان)
01:27
120
02:44
121
03:22
126
عشاق و چهار مضراب (دشتی) - ابوالحسن صبا
عشاق و چهار مضراب (دشتی)
04:00
128
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی) - ابوالحسن صبا
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی)
01:54
137
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور) - ابوالحسن صبا
درآمد شهناز، ضربی شهناز-دو مضراب (دستگاه شور)
00:53
165
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) - محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک)
01:27
166
واریانت شماره ی 1 اپوس 139 - علیرضا مشایخی
واریانت شماره ی 1 اپوس 139
09:26
167
سونات برای ویلن شماره 1 اپوس 19 - علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 1 اپوس 19
08:02
168
سونات برای ویلن شماره 2 اپوس 34 - علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 2 اپوس 34
05:45
169
سونات برای ویلن شماره 3 اپوس 108 - علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 3 اپوس 108
06:50
170
سونات برای ویلن شماره 4 اپوس 222 - علیرضا مشایخی
سونات برای ویلن شماره 4 اپوس 222
08:14
171
خاطره شماره ی 3 اپوس 217 - علیرضا مشایخی
خاطره شماره ی 3 اپوس 217
03:18
172
خاطره شماره ی 4 اپوس 218 - علیرضا مشایخی
خاطره شماره ی 4 اپوس 218
03:09
174
03:45
180
09:21
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام