مرغ شباهنگ - محمود محمودی خوانساری

مرغ شباهنگ

#عنوان
1
اعلام برنامه - محمود محمودی خوانساری
اعلام برنامه
02:22
2
تصنیف مرغ شباهنگ - محمود محمودی خوانساری
تصنیف مرغ شباهنگ
پیشواز ایرانسل
09:40
3
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار) - محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار)
پیشواز ایرانسل
01:22
4
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار) - محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار)
پیشواز ایرانسل
04:04
5
آواز افشاری - محمود محمودی خوانساری
آواز افشاری
پیشواز ایرانسل
02:46
6
قرائی - محمود محمودی خوانساری
قرائی
پیشواز ایرانسل
03:11
7
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود - محمود محمودی خوانساری
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود
پیشواز ایرانسل
02:32
8
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور - محمود محمودی خوانساری
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور
پیشواز ایرانسل
07:29
9
مقدمه ی تصنیف میخانه - محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی تصنیف میخانه
پیشواز ایرانسل
01:47
10
تصنیف میخانه(کوی می فروشان) - محمود محمودی خوانساری
تصنیف میخانه(کوی می فروشان)
07:46
11
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) - محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک)
پیشواز ایرانسل
01:27
12
چهار مضراب دشتی - محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب دشتی
پیشواز ایرانسل
02:52
13
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک) - محمود محمودی خوانساری
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک)
پیشواز ایرانسل
07:57
14
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور - محمود محمودی خوانساری
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور
پیشواز ایرانسل
07:46
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام