هو

هو

0 دنبال کننده27 آهنگ (01:13:16)
#عنوان
1
یاران شکر مولامان حقه - فرید الهامی
یاران شکر مولامان حقه
01:43
7
02:18
8
علی علی هو مولام علی هو (نقل دوم) - فرید الهامی
علی علی هو مولام علی هو (نقل دوم)
03:08
9
یاردیده کانی بنیامین پیرن - فرید الهامی
یاردیده کانی بنیامین پیرن
03:00
12
هی داود حق گیان داود (نقل دوم) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل دوم)
02:07
13
هی داود حق گیان داود (نقل دوم) - فرید الهامی
هی داود حق گیان داود (نقل دوم)
02:07
14
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول) - فرید الهامی
علی علی هو هو مولام علی بو هو (نقل اول)
03:23
15
وقروانت بام شای هورامانی - فرید الهامی
وقروانت بام شای هورامانی
04:36
16
یارسان شامان سلطان سحاکه ن - فرید الهامی
یارسان شامان سلطان سحاکه ن
02:23
18
حق سلطانه گیان سلطانه - فرید الهامی
حق سلطانه گیان سلطانه
02:16
20
یاردیده کانی بنیامین سازه - فرید الهامی
یاردیده کانی بنیامین سازه
02:47
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام