پرواز همای

پرواز همای

869 دنبال کنندهمحلی
آهنگ‌های برتر
1
باز چه خورده ای بگو - پرواز همای
باز چه خورده ای بگو
06:00
2
خدا در روستای ماست - پرواز همای
خدا در روستای ماست
پیشواز ایرانسل
12:49
3
شبان آهسته میگریم - پرواز همای
شبان آهسته میگریم
03:38
4
دیدگان تاک (اسرار ازل) - پرواز همای
دیدگان تاک (اسرار ازل)
پیشواز ایرانسل
06:47
5
03:43
6
08:46
8
دیوانه تری - پرواز همای
پیشواز ایرانسل
06:40
10
آب طلب نکرده - پرواز همای
پیشواز ایرانسل
09:15
هنرمندان مرتبط
حبیبو
حبیبو
6 دنبال کننده
هاله سیفی زاده
هاله سیفی زاده
39 دنبال کننده
رضا سامانی
رضا سامانی
10 دنبال کننده
علی پژوهشگر
علی پژوهشگر
37 دنبال کننده