پرواز همای

پرواز همای

803 دنبال کنندهمحلی
آهنگ‌های برتر
1
خدا در روستای ماست - پرواز همای
خدا در روستای ماست
12:49
3
هی کج و راست می روی - پرواز همای
هی کج و راست می روی
06:02
4
05:32
5
دیدگان تاک (اسرار ازل) - پرواز همای
دیدگان تاک (اسرار ازل)
06:47
7
باز چه خورده ای بگو - پرواز همای
باز چه خورده ای بگو
06:00
8
کودکی بودم دنبال خدا - پرواز همای
کودکی بودم دنبال خدا
09:32
9
04:07
هنرمندان مرتبط
محمود جهان
محمود جهان
128 دنبال کننده
گروه کامکارها
گروه کامکارها
136 دنبال کننده
فرامرز پایور
فرامرز پایور
436 دنبال کننده