در شب گیسوان تو - پرواز همای

در شب گیسوان تو

#عنوان
1
در شب گیسوان تو - پرواز همای
در شب گیسوان تو
08:46
2
شبان آهسته میگریم - پرواز همای
شبان آهسته میگریم
03:38
3
غم کهنه - پرواز همای
غم کهنه
07:06
4
دیوانه تری - پرواز همای
دیوانه تری
06:40
5
زبان نگاه - پرواز همای
زبان نگاه
07:51
6
آب طلب نکرده - پرواز همای
آب طلب نکرده
09:15
7
بی کس - پرواز همای
بی کس
09:05
8
باز هوایی شدی - پرواز همای
باز هوایی شدی
06:30
© موسسه صوت آوای هنر
5 از 5 (از مجموع 14 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام