مجنونی مقامات مجلسی تنبور - طاهر یارویسی

مجنونی مقامات مجلسی تنبور

#عنوان
1
سرطرز - طاهر یارویسی
سرطرز
05:01
2
سارو خانی - طاهر یارویسی
سارو خانی
04:19
3
غریبی - طاهر یارویسی
غریبی
04:39
4
دواله - طاهر یارویسی
دواله
07:07
5
مجنونی - طاهر یارویسی
مجنونی
07:26
6
باریه - طاهر یارویسی
باریه
05:43
7
پاوه موری - طاهر یارویسی
پاوه موری
05:19
8
الوناتی - طاهر یارویسی
الوناتی
05:55
9
طرز رستم - طاهر یارویسی
طرز رستم
05:57
10
گل و دره - طاهر یارویسی
گل و دره
04:43
11
هجرانی - طاهر یارویسی
هجرانی
04:40
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام