سکانس بهشت (منتخب موسیقی فیلم) - بهزاد عبدی

سکانس بهشت (منتخب موسیقی فیلم)

#عنوان
1
متروپل ۱ - بهزاد عبدی
متروپل ۱
03:45
2
متروپل ۲ - بهزاد عبدی
متروپل ۲
02:59
3
متروپل ۳ - بهزاد عبدی
متروپل ۳
02:21
4
آمین خواهیم گفت ۱ - بهزاد عبدی
آمین خواهیم گفت ۱
01:21
5
آمین خواهیم گفت ۲ - بهزاد عبدی
آمین خواهیم گفت ۲
01:24
6
آمین خواهیم گفت ۳ - بهزاد عبدی
آمین خواهیم گفت ۳
02:02
7
دهلیز ۱ - بهزاد عبدی
دهلیز ۱
01:23
8
دهلیز ۲ - بهزاد عبدی
دهلیز ۲
01:27
9
چشم ۱ - بهزاد عبدی
چشم ۱
00:39
10
چشم ۲ - بهزاد عبدی
چشم ۲
02:37
11
برف روی شیروانی داغ ۱ - بهزاد عبدی
برف روی شیروانی داغ ۱
02:16
12
برف روی شیروانی داغ ۲ - بهزاد عبدی
برف روی شیروانی داغ ۲
01:14
13
عقاب صحرا ۱ - بهزاد عبدی
عقاب صحرا ۱
02:54
14
عقاب صحرا ۲ - بهزاد عبدی
عقاب صحرا ۲
01:35
15
خانه ی پدری ۱ - بهزاد عبدی
خانه ی پدری ۱
01:42
16
خانه ی پدری ۲ - بهزاد عبدی
خانه ی پدری ۲
01:54
17
زبان مادری ۱ - بهزاد عبدی
زبان مادری ۱
01:36
18
زبان مادری ۲ - بهزاد عبدی
زبان مادری ۲
02:16
19
از یاد رفته ۱ - بهزاد عبدی
از یاد رفته ۱
02:11
20
از یاد رفته ۲ - بهزاد عبدی
از یاد رفته ۲
04:12
21
هیچ کجا، هیچ کس ۱ - بهزاد عبدی
هیچ کجا، هیچ کس ۱
02:26
22
هیچ کجا، هیچ کس ۲ - بهزاد عبدی
هیچ کجا، هیچ کس ۲
03:46
23
پدرم حاج محمود ۱ - بهزاد عبدی
پدرم حاج محمود ۱
00:47
24
پدرم حاج محمود ۲ - بهزاد عبدی
پدرم حاج محمود ۲
01:50
25
رودخانه لیان ۱ - بهزاد عبدی
رودخانه لیان ۱
03:09
26
رودخانه لیان ۲ - بهزاد عبدی
رودخانه لیان ۲
02:59
27
مختارنامه ۱ - بهزاد عبدی
مختارنامه ۱
01:48
28
مختارنامه ۲ - بهزاد عبدی
مختارنامه ۲
02:49
29
در محاصره ۱ - بهزاد عبدی
در محاصره ۱
01:16
30
در محاصره ۲ - بهزاد عبدی
در محاصره ۲
04:06
© نشر و پخش جوان
3.6 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام