موسیقی حماسی ایران 22 - شاهنامه خوانی 1 - محمدرضا درویشی

موسیقی حماسی ایران 22 - شاهنامه خوانی 1

#عنوان
1
شاهنامه خوانی 1 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 1 (کرمانشاهان)
15:02
2
شاهنامه خوانی 2 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 2 (کرمانشاهان)
04:41
3
شاهنامه خوانی 3 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 3 (کرمانشاهان)
04:30
4
شاهنامه خوانی 4 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 4 (کرمانشاهان)
04:14
5
شاهنامه خوانی 5 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 5 (کرمانشاهان)
05:44
6
شاهنامه خوانی 6 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 6 (کرمانشاهان)
05:31
7
شاهنامه خوانی 7 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 7 (کرمانشاهان)
06:32
8
شاهنامه خوانی 8 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 8 (کرمانشاهان)
04:52
9
شاهنامه خوانی 9 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 9 (کرمانشاهان)
05:15
10
شاهنامه خوانی 10 (کرمانشاهان) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 10 (کرمانشاهان)
02:13
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام