مجموعه آثار کیتارو - Silk Road 1,2,3 - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

مجموعه آثار کیتارو - Silk Road 1,2,3

#عنوان
1
Time Travel - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Time Travel
11:57
2
Silver Moon - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Silver Moon
05:14
3
Reincarnation - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Reincarnation
05:33
4
Flying Celestial Nymphs - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Flying Celestial Nymphs
04:31
5
Peace - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Peace
29:49
6
Silk Road - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Silk Road
04:10
7
Everlasting Road - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Everlasting Road
05:47
8
Year 40080 - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Year 40080
04:27
9
Takla Maken Desert - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Takla Maken Desert
03:14
10
Eternal Spring - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Eternal Spring
05:14
11
Westbound - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Westbound
03:02
12
The Great Wall Of China - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
The Great Wall Of China
01:59
13
Shimmerning Light - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Shimmerning Light
03:15
© محمد فرهنگ
4 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام