ماندالا - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

ماندالا

#عنوان
1
Mandaka - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Mandaka
06:10
2
Planet - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Planet
02:33
3
Dance of Sarasvati - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Dance of Sarasvati
06:47
4
Scope - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Scope
04:51
5
Chart From The Heart - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Chart From The Heart
08:10
6
Crystal Tears - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Crystal Tears
03:08
7
Winds of Youth - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Winds of Youth
07:27
8
Kokoro - ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Kokoro
12:31
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام