هجرانی - حسین علیزاده

هجرانی

#عنوان
1
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
05:15
2
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
02:13
3
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
03:12
4
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
01:51
5
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
03:36
6
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
04:28
7
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:17
8
قطعه ی هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه ی هجران (سه گاه)
02:50
9
درآمد، کرشمه (ماهور) - حسین علیزاده
درآمد، کرشمه (ماهور)
01:47
10
چهار مضراب (ماهور) - حسین علیزاده
چهار مضراب (ماهور)
01:51
11
داد، نوایی (ماهور) - حسین علیزاده
داد، نوایی (ماهور)
04:47
12
فیلی (ماهور) - حسین علیزاده
فیلی (ماهور)
02:01
13
شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
شکسته (ماهور)
01:36
14
ضربی شکسته (ماهور) - حسین علیزاده
ضربی شکسته (ماهور)
01:41
15
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور) - حسین علیزاده
دلکش، چهار مضراب، فرود (ماهور)
04:45
16
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور) - حسین علیزاده
عراق، نهیب، حزین، محیر (ماهور)
01:44
17
قطعه ی فغان (ماهور) - حسین علیزاده
قطعه ی فغان (ماهور)
02:18
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام