آموزش سه تار

آموزش سه تار "کتاب اوّل" - دستور مقدماتی سه تار ۲

#عنوان
1
درس 47 - حسین علیزاده
درس 47
01:04
2
درس 48 - حسین علیزاده
درس 48
00:20
3
درس 49 - حسین علیزاده
درس 49
01:00
4
درس 50 - حسین علیزاده
درس 50
00:33
5
درس 51 - حسین علیزاده
درس 51
01:54
6
درس 52 - حسین علیزاده
درس 52
01:02
7
درس 53 - حسین علیزاده
درس 53
00:57
8
درس 54 - حسین علیزاده
درس 54
01:22
9
درس 55 - حسین علیزاده
درس 55
00:39
10
درس 56 - حسین علیزاده
درس 56
00:31
11
درس 57 - حسین علیزاده
درس 57
02:30
12
درس 58 - حسین علیزاده
درس 58
01:00
13
درس 59 - حسین علیزاده
درس 59
01:26
14
درس 60 - حسین علیزاده
درس 60
01:21
15
درس 61 - حسین علیزاده
درس 61
01:13
16
درس 62 - حسین علیزاده
درس 62
01:15
17
درس 63 - حسین علیزاده
درس 63
00:25
18
درس 64 - حسین علیزاده
درس 64
02:33
19
درس 65 - حسین علیزاده
درس 65
04:00
20
درس 66 - حسین علیزاده
درس 66
00:58
21
درس 67 - حسین علیزاده
درس 67
00:54
22
درس 68 - حسین علیزاده
درس 68
01:20
23
درس 69 - حسین علیزاده
درس 69
00:55
24
درس 70 - حسین علیزاده
درس 70
01:50
25
درس 71 - حسین علیزاده
درس 71
01:12
26
درس 72 - حسین علیزاده
درس 72
01:19
27
درس 73 - حسین علیزاده
درس 73
02:00
28
درس 74 - حسین علیزاده
درس 74
00:56
29
درس 75 - حسین علیزاده
درس 75
01:10
30
درس 76 - حسین علیزاده
درس 76
02:11
31
درس 77 - حسین علیزاده
درس 77
01:16
32
درس 78 - حسین علیزاده
درس 78
01:10
33
درس 79 - حسین علیزاده
درس 79
00:53
34
توضیحات - حسین علیزاده
توضیحات
06:48
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام