دستور سه تار (دوره ی ابتدایی) 2 - حسین علیزاده
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

دستور سه تار (دوره ی ابتدایی) 2

سنتیفروردین 138546 آهنگ (52:21)
#عنوان
1
درس 96 - حسین علیزاده
درس 96
02:26
2
درس 97 - حسین علیزاده
درس 97
00:55
3
درس 98 - حسین علیزاده
درس 98
01:05
4
درس 99 - حسین علیزاده
درس 99
00:57
5
درس 100 - حسین علیزاده
درس 100
01:12
6
درس 101 - حسین علیزاده
درس 101
00:35
7
درس 102 - حسین علیزاده
درس 102
01:23
8
درس 103 - حسین علیزاده
درس 103
01:19
9
درس 104 - حسین علیزاده
درس 104
01:28
10
درس 105 - حسین علیزاده
درس 105
00:51
11
درس 106 - حسین علیزاده
درس 106
00:51
12
درس 107 - حسین علیزاده
درس 107
00:31
13
درس 108 - حسین علیزاده
درس 108
00:44
14
درس 109 - حسین علیزاده
درس 109
01:30
15
درس 110 - حسین علیزاده
درس 110
00:42
16
درس 111 - حسین علیزاده
درس 111
01:07
17
درس 112 - حسین علیزاده
درس 112
00:58
18
درس 113 - حسین علیزاده
درس 113
00:43
19
درس 114 - حسین علیزاده
درس 114
00:52
20
درس 115 - حسین علیزاده
درس 115
01:11
21
درس 116 - حسین علیزاده
درس 116
00:30
22
درس 117 - حسین علیزاده
درس 117
02:21
23
درس 118 - حسین علیزاده
درس 118
01:27
24
درس 119 - حسین علیزاده
درس 119
01:00
25
درس 120 - حسین علیزاده
درس 120
01:20
26
درس 121 - حسین علیزاده
درس 121
00:56
27
درس 122 - حسین علیزاده
درس 122
00:56
28
درس 123 - حسین علیزاده
درس 123
01:04
29
درس 124 - حسین علیزاده
درس 124
01:08
30
درس 125 - حسین علیزاده
درس 125
00:48
31
درس 126 - حسین علیزاده
درس 126
00:43
32
درس 127 - حسین علیزاده
درس 127
01:46
33
درس 128 - حسین علیزاده
درس 128
01:13
34
درس 129 - حسین علیزاده
درس 129
00:30
35
درس 130 - حسین علیزاده
درس 130
00:42
36
درس 131 - حسین علیزاده
درس 131
01:17
37
درس 132 - حسین علیزاده
درس 132
01:23
38
درس 133 - حسین علیزاده
درس 133
01:38
39
درس 134 - حسین علیزاده
درس 134
00:56
40
درس 135 - حسین علیزاده
درس 135
01:50
41
درس 136 - حسین علیزاده
درس 136
01:06
42
درس 137 - حسین علیزاده
درس 137
01:32
43
درس 138 - حسین علیزاده
درس 138
00:49
44
درس 139 - حسین علیزاده
درس 139
01:26
45
درس 140 - حسین علیزاده
درس 140
01:12
46
درس 141 - حسین علیزاده
درس 141
01:28
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©