آثاری منتشر نشده از اولین دوره ضبط صفحات در تهران (1284شمسی ) - گروهی از هنرمندان

آثاری منتشر نشده از اولین دوره ضبط صفحات در تهران (1284شمسی )

#عنوان
1
قطعه 1 - گروهی از هنرمندان
قطعه 1
01:57
2
قطعه 2 - گروهی از هنرمندان
قطعه 2
02:09
3
قطعه 3 - گروهی از هنرمندان
قطعه 3
01:58
4
قطعه 4 - گروهی از هنرمندان
قطعه 4
01:58
5
قطعه 5 - گروهی از هنرمندان
قطعه 5
02:53
6
قطعه 6 - گروهی از هنرمندان
قطعه 6
04:05
7
قطعه 7 - گروهی از هنرمندان
قطعه 7
03:10
8
قطعه 8 - گروهی از هنرمندان
قطعه 8
02:59
9
قطعه 9 - گروهی از هنرمندان
قطعه 9
03:01
10
قطعه 10 - گروهی از هنرمندان
قطعه 10
02:54
11
قطعه 11 - گروهی از هنرمندان
قطعه 11
03:14
12
قطعه 12 - گروهی از هنرمندان
قطعه 12
02:54
13
قطعه 13 - گروهی از هنرمندان
قطعه 13
02:59
14
قطعه 14 - گروهی از هنرمندان
قطعه 14
03:02
15
قطعه 15 - گروهی از هنرمندان
قطعه 15
02:41
16
قطعه 16 - گروهی از هنرمندان
قطعه 16
02:59
17
قطعه 17 - گروهی از هنرمندان
قطعه 17
02:52
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام