گیتار شاعر - گلفام خیام

گیتار شاعر

#عنوان
1
دوشان بوگدانوویچ رویای عمر خیام - گلفام خیام
دوشان بوگدانوویچ رویای عمر خیام
پیشواز ایرانسل
04:40
2
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 1 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 1
01:05
3
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 2 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 2
00:45
4
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 3 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 3
01:05
5
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 4 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 4
00:57
6
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 5 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 5
00:43
7
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 6 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 6
00:43
8
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 7 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 7
01:49
9
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 8 - گلفام خیام
مانول پونسه تم واریاسیون و فیناله 8
03:28
10
هوشیار خیام کویری - گلفام خیام
هوشیار خیام کویری
پیشواز ایرانسل
03:54
11
گلفام خیام یاس بنفش - گلفام خیام
گلفام خیام یاس بنفش
پیشواز ایرانسل
03:05
12
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 1 - گلفام خیام
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 1
04:11
13
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 2 - گلفام خیام
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 2
01:38
14
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 3 - گلفام خیام
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 3
04:42
15
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 4 - گلفام خیام
کارلو دومنیکی کویون بابا و هوشیار خیام سونات گیتار 4
پیشواز ایرانسل
04:41
16
یاس کبود - گلفام خیام
یاس کبود
پیشواز ایرانسل
01:58
17
گل برف - گلفام خیام
گل برف
پیشواز ایرانسل
02:11
18
تاج الملوک: دوشان بوگدانوویچ مینیاتورهای بالکان:برای صلح جهانی - گلفام خیام
تاج الملوک: دوشان بوگدانوویچ مینیاتورهای بالکان:برای صلح جهانی
01:54
19
صبحگاهی - گلفام خیام
صبحگاهی
پیشواز ایرانسل
01:01
20
مویه - گلفام خیام
مویه
پیشواز ایرانسل
01:29
21
ورانیانکا - گلفام خیام
ورانیانکا
پیشواز ایرانسل
01:08
22
رقص مقدونیه ای - گلفام خیام
رقص مقدونیه ای
00:46
23
آواز سیروکو - گلفام خیام
آواز سیروکو
پیشواز ایرانسل
01:34
24
بافتنی - گلفام خیام
بافتنی
پیشواز ایرانسل
01:37
© آهنگ پارسیان
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام