راوی - گلفام خیام

راوی

#عنوان
1
فانتزی عمر خیام - گلفام خیام
فانتزی عمر خیام
04:51
2
گل زرین - گلفام خیام
گل زرین
09:50
3
تم واریاسیون های بیزانتین - گلفام خیام
تم واریاسیون های بیزانتین
01:32
4
واریاسیون 1 - گلفام خیام
واریاسیون 1
01:55
5
واریاسیون 2 - گلفام خیام
واریاسیون 2
05:32
6
واریاسیون 3 - گلفام خیام
واریاسیون 3
11:11
7
واریاسیون 4 - گلفام خیام
واریاسیون 4
06:09
8
مینیاتور ایرانی - گل گشت - گلفام خیام
مینیاتور ایرانی - گل گشت
02:02
9
مینیاتور ایرانی - رباب نواز - گلفام خیام
مینیاتور ایرانی - رباب نواز
01:10
10
مینیاتور ایرانی - برگی از یک غزل - گلفام خیام
مینیاتور ایرانی - برگی از یک غزل
03:43
11
مینیاتور ایرانی - شاهزاده و زاهد - گلفام خیام
مینیاتور ایرانی - شاهزاده و زاهد
00:50
12
مینیاتور ایرانی - گل مرغ - گلفام خیام
مینیاتور ایرانی - گل مرغ
01:55
13
فانتزی برای اوهانا - گلفام خیام
فانتزی برای اوهانا
05:27
© نشر موسیقی هرمس
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام