صبح مشتاقان - علی جهاندار

صبح مشتاقان

#عنوان
1
پیش درآمد ابوعطا - علی جهاندار
پیش درآمد ابوعطا
08:01
2
سلو سنتور - علی جهاندار
سلو سنتور
01:53
3
مضراب پرانی سنتور - علی جهاندار
مضراب پرانی سنتور
01:29
4
سنتور و آواز - علی جهاندار
سنتور و آواز
07:01
5
ضربی ابوعطا - علی جهاندار
ضربی ابوعطا
03:18
6
آواز حجاز، عراق، عشاق و فرود - علی جهاندار
آواز حجاز، عراق، عشاق و فرود
07:48
7
آواز سیخی - علی جهاندار
آواز سیخی
15:25
8
آواز کرد بیات همراه با تار - علی جهاندار
آواز کرد بیات همراه با تار
07:21
9
تصنیف یار دلنواز - علی جهاندار
تصنیف یار دلنواز
06:46
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام