نازی

نازی

نازنین تهرانی

لیست آهنگ ها

بی معرفت گوش کنید
محمد علیزاده
بیمارم گوش کنید
محمد علیزاده
یه آدم دیگه ای گوش کنید
محمد علیزاده
خدانگهدار گوش کنید
محمد علیزاده
عشقم این روزا گوش کنید
محمد علیزاده
چهل درجه گوش کنید
محمد علیزاده
تصمیمتو بگیر گوش کنید
محمد علیزاده
گاهی بخند گوش کنید
محمد علیزاده
بی معرفت گوش کنید
محمد علیزاده
بیمارم گوش کنید
محمد علیزاده
یه آدم دیگه ای گوش کنید
محمد علیزاده
خدانگهدار گوش کنید
محمد علیزاده
عشقم این روزا گوش کنید
محمد علیزاده
چهل درجه گوش کنید
محمد علیزاده
تصمیمتو بگیر گوش کنید
محمد علیزاده
گاهی بخند گوش کنید
محمد علیزاده
چجوری میتونی گوش کنید
مهدی احمدوند
دوتا چتر گوش کنید
مهدی احمدوند
تمنا گوش کنید
مهدی احمدوند
دلتنگی گوش کنید
مهدی احمدوند
خاطره گوش کنید
مهدی احمدوند
چی شد گوش کنید
مهدی احمدوند
ساعت هفت گوش کنید
مهدی احمدوند
روبراه گوش کنید
مهدی احمدوند
نه نگو گوش کنید
مهدی احمدوند
حالم بده گوش کنید
مهدی احمدوند
بیا بیا گوش کنید
مهدی احمدوند
نشکن دلمو گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تو بگو گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من و بارون گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
تو نباشی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
اگه تو نباشی گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
دلم گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من میرم گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
عشق گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
من تنهام گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
بارون گوش کنید
امیرحسین علی عسگری
الفبا گوش کنید
مرتضی احمدی
گندم رو کی میخوره گوش کنید
مرتضی احمدی
سرشب گوش کنید
مرتضی احمدی
دزده گوش کنید
مرتضی احمدی
افاده ای گوش کنید
مرتضی احمدی
ای بنازم گوش کنید
مرتضی احمدی
وقتی از هند اومدم گوش کنید
مرتضی احمدی
قد کوتوله گوش کنید
مرتضی احمدی
گفتم گوش کنید
مرتضی احمدی
کی بهت یاد داده گوش کنید
مرتضی احمدی
حلقه به گوش (جیگر خون) گوش کنید
مرتضی احمدی
خوشم باشه گوش کنید
مرتضی احمدی
ارباب خودم گوش کنید
مرتضی احمدی
دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
حرمت سیزون قاپوزدا الدر گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
یا محبوبی یا الله گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منیم پناهیم امیدگاهیم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
آغلاما ای زلفی پریشان باجی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
قرن 21 گوش کنید
مجتبی شاه علی
خیلی عزیزی گوش کنید
مجتبی شاه علی
خواب دیدم گوش کنید
مجتبی شاه علی
یه روزی گوش کنید
مجتبی شاه علی
قرار نبود گوش کنید
مجتبی شاه علی
ساده دل گوش کنید
مجتبی شاه علی
بی معطلی گوش کنید
مجتبی شاه علی
ممنون گوش کنید
مجتبی شاه علی
داری میری گوش کنید
مجتبی شاه علی
آخر هفته گوش کنید
مجتبی شاه علی
مادر گوش کنید
مجتبی شاه علی
عاشق می مونم گوش کنید
مجتبی شاه علی
هیجان دارم گوش کنید
مجتبی شاه علی
حرفی نداره گوش کنید
مجتبی شاه علی
آشوبم گوش کنید
مجتبی شاه علی
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
فاتح شهر شامی دور زینب گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
قبروه زوار بی یار و هوادار گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
از جوانی به پیری رسیدم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
گفت با لشکر کفار حسین بن علی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
دولدوروب جهانی واحسین صداسی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منی بیر حاجت دلسوخته گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
ددیم یات خسته دور جانون گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منیم یاوریم الله گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
یا محبوبی یا الله گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
دیر یافته گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
شباهنگام گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
چشم تو گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
ساز و آواز گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
پرواز خیال (بی کلام) گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
مهر گیاه گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
پیش درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
سیخی گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
حجاز، ادامه ی حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه حجاز، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارپاره گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد، کرشمه، راک، فرود آوازی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
کرشمه، حصار، فرود (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
داد، گشایش (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
دلکش (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
دلکش، مایه گردانی به شور، فرود به ماهور (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
بی غروب گوش کنید
رضا یزدانی
برزخ گوش کنید
رضا یزدانی
تونل کندوان نگاه تو گوش کنید
رضا یزدانی
میترسم از خودم گوش کنید
رضا یزدانی
رادیو گوش کنید
رضا یزدانی
تاریخ تکراری گوش کنید
رضا یزدانی
تحریف تاریخ گوش کنید
رضا یزدانی
توریست گوش کنید
رضا یزدانی
روزای دلگیر گوش کنید
رضا یزدانی
گریم گوش کنید
رضا یزدانی
ترانه آوانگارد گوش کنید
رضا یزدانی
هفته دلتنگی گوش کنید
رضا یزدانی
این روزا گوش کنید
رضا یزدانی
رفت که رفت گوش کنید
رضا یزدانی
پرواز کن گوش کنید
رضا یزدانی
دوئل گوش کنید
رضا یزدانی
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
دیباچه (مهتاب) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف کلام خیام ساخته سهراب پورناظری (مهتاب) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تکنوازی تنبور (خداوندان اسرار) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
گروه نوازی کوبه ای (جانی و صد آه) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
حس جدید گوش کنید
مرتضی پاشایی
عشقه گوش کنید
علی لهراسبی
عشقه گوش کنید
علی لهراسبی
عشقه گوش کنید
علی لهراسبی
عشقه گوش کنید
علی لهراسبی
یه لحظه گوش کنید
مرتضی پاشایی
تو رفتی گوش کنید
مرتضی پاشایی
اسمش عشقه گوش کنید
مرتضی پاشایی
بغض گوش کنید
مرتضی پاشایی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی
به گوشت می رسه گوش کنید
مرتضی پاشایی
وقتی دلم عاشقته گوش کنید
مرتضی پاشایی
جاده یکطرفه گوش کنید
مرتضی پاشایی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی
دل من دل تو گوش کنید
مرتضی پاشایی
ستایش گوش کنید
مرتضی پاشایی
هم نفس گوش کنید
مرتضی پاشایی
نفس گوش کنید
مرتضی پاشایی
روزهای سخت گوش کنید
مرتضی پاشایی
حس جدید گوش کنید
مرتضی پاشایی
زن میگیرم گوش کنید
مرتضی احمدی