دل من دل تو

دل من دل تو

مرتضی پاشایی

دل من دل تو گوش کنید
مرتضی پاشایی