زانیار خسروی

زانیار خسروی

لیست آهنگ ها

اخم اصلا بت نمیاد گوش کنید
زانیار خسروی
جاذبه گوش کنید
زانیار خسروی
چشمای رویایی گوش کنید
زانیار خسروی
من میلیونر نیستم گوش کنید
زانیار خسروی
زود گذشت گوش کنید
زانیار خسروی
فکر بکر گوش کنید
زانیار خسروی
اما دلم واست تنگ میشه گوش کنید
زانیار خسروی
اگه میموندی گوش کنید
زانیار خسروی
نه نمیشه گوش کنید
زانیار خسروی
میدونستم میری گوش کنید
زانیار خسروی