از جان و از دل

از جان و از دل

سالار عقیلی

نوید دهقان

گروه قمر

لیست آهنگ ها

تا باز نیایی گوش کنید
سالار عقیلی
زلال گوش کنید
سالار عقیلی
دیوانه گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
صهبای بهار گوش کنید
سالار عقیلی
از دورها گوش کنید
سالار عقیلی
دل ستان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
ساقیا گوش کنید
سالار عقیلی
یاد گوش کنید
سالار عقیلی
از جان و از دل گوش کنید
سالار عقیلی