صحرا سلطانی
صحرا سلطانی
0 دنبال کننده0 دنبال شونده
لیست های مورد علاقه
هنوز لیستی توسط صحرا سلطانی دنبال نمی شود.
هنرمندان مورد علاقه
داریوش طلایی
داریوش طلایی
217 دنبال کننده
فرهنگ شریف
فرهنگ شریف
234 دنبال کننده
احمد عبادی
احمد عبادی
238 دنبال کننده
پرویز مشکاتیان
پرویز مشکاتیان
1138 دنبال کننده
جلال الدین ذوالفنون
جلال الدین ذوالفنون
239 دنبال کننده
محمدرضا  لطفی
محمدرضا لطفی
685 دنبال کننده
حسین علیزاده
حسین علیزاده
1952 دنبال کننده
داریوش پیرنیاکان
داریوش پیرنیاکان
107 دنبال کننده
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان
5562 دنبال کننده
محمود کریمی
محمود کریمی
312 دنبال کننده