امیر انشایی
امیر انشایی
0 دنبال کننده1 دنبال شونده
لیست های مورد علاقه
هنرمندان مورد علاقه
سیامک جهانگیری
سیامک جهانگیری
108 دنبال کننده
ایرج بسطامی
ایرج بسطامی
513 دنبال کننده
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان
4616 دنبال کننده
نوید افقه
نوید افقه
59 دنبال کننده
شهرام ناظری
شهرام ناظری
1327 دنبال کننده
محمدرضا درویشی
محمدرضا درویشی
168 دنبال کننده
آرو پرت
آرو پرت
13 دنبال کننده
محمدرضا  لطفی
محمدرضا لطفی
491 دنبال کننده
کریستف رضاعی
کریستف رضاعی
211 دنبال کننده
همایون شجریان
همایون شجریان
5864 دنبال کننده