ندا
ندا
2 دنبال کننده0 دنبال شونده
لیست ها
آلبا
آلباندا
9 آهنگ
عالیم 3
عالیم 3ندا
13 آهنگ
عالیم 2
عالیم 2ندا
15 آهنگ
عالیم
عالیمندا
4 آهنگ
گلچهره
گلچهرهندا
11 آهنگ
باخ
باخندا
16 آهنگ
سلّانه
سلّانهندا
13 آهنگ
فریاد
فریادندا
17 آهنگ
لیست های مورد علاقه
هنرمندان مورد علاقه
امیر مردانه
امیر مردانه
2 دنبال کننده
کیهان کلهر
کیهان کلهر
711 دنبال کننده
حسین علیزاده
حسین علیزاده
1703 دنبال کننده
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
267 دنبال کننده
محمد عشقی
محمد عشقی
11 دنبال کننده
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان
4936 دنبال کننده
نورعلی الهی
نورعلی الهی
134 دنبال کننده
عالم قاسم اف
عالم قاسم اف
71 دنبال کننده
احمد عبادی
احمد عبادی
208 دنبال کننده
پرویز مشکاتیان
پرویز مشکاتیان
948 دنبال کننده
فرانتس شوبرت
فرانتس شوبرت
66 دنبال کننده
علی اصغر بهاری
علی اصغر بهاری
142 دنبال کننده
چکاد  فشارکی
چکاد فشارکی
12 دنبال کننده