هجده قطعه

هجده قطعه

توسط ندا
0 دنبال کننده27 آهنگ (02:06:06)
#عنوان
1
04:16
2
01:44
3
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا
02:36
4
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا
03:32
5
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری - هومن شمس
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری
03:57
6
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک
01:39
7
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک
03:32
8
03:36
9
01:30
10
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان - هومن شمس
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان
03:47
11
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه
03:44
12
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه
02:48
13
شماره ی 13: پیش درآمد همایون - هومن شمس
شماره ی 13: پیش درآمد همایون
04:42
14
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه - هومن شمس
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه
02:57
15
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور
02:51
16
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور
02:20
17
04:07
18
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه - هومن شمس
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه
04:09
19
05:09
20
مریم مقدس - گروه نور
مریم مقدس
15:52
21
پایکوبی - گروه نور
پایکوبی
03:40
22
06:47
23
05:04
24
12:17
25
04:09
26
معجزه زیبا - گروه نور
معجزه زیبا
10:07
27
05:14
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام