گاگریو ۲

گاگریو ۲

توسط رضا
0 دنبال کننده18 آهنگ (01:03:05)
#عنوان
8
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
9
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
10
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
11
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
13
03:12
14
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل - پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل
05:33
15
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دمدال حماسی بزوگون (بختیاری)
04:58
17
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:45
18
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام