عود

عود

توسط sajad zr
0 دنبال کننده228 آهنگ (16:31:13)
#عنوان
12
سماع دیوانه - شهرام غلامی
سماع دیوانه
06:19
14
06:05
15
05:37
20
02:31
23
04:19
32
01:23
39
مقدمه و ضربی نهاوند(تقدیم به منیر بشیر) - سعید نایب محمدی و آیدین احمدی نژاد و همایون نصیری
مقدمه و ضربی نهاوند(تقدیم به منیر بشیر)
08:07
44
08:57
83
رنگارنگ بهار دلنشین - حسین بهروزی نیا
رنگارنگ بهار دلنشین
06:09
88
05:14
92
04:59
93
03:51
113
مثنوی بیات اصفهان - شهرام غلامی
مثنوی بیات اصفهان
02:53
114
چرخان (بیات راجه) - شهرام غلامی
چرخان (بیات راجه)
05:25
115
06:18
118
06:19
120
02:39
137
تقسیم سه گاه - هزام (سوریه) - سعید نایب محمدی
تقسیم سه گاه - هزام (سوریه)
05:27
138
12:19
139
08:16
140
05:34
141
قول و غزل (بر اساس مقام بیاتی حسینی) - سعید نایب محمدی
قول و غزل (بر اساس مقام بیاتی حسینی)
10:35
143
07:14
144
06:31
155
استخبار حسین - حسین عجم - حسین - مزموم (تونس) - سعید نایب محمدی
استخبار حسین - حسین عجم - حسین - مزموم (تونس)
07:03
156
استخبار رصد الذیل (الجزایر) - سعید نایب محمدی
استخبار رصد الذیل (الجزایر)
03:58