کلاسیک

کلاسیک

0 دنبال کننده26 آهنگ (02:57:22)
#عنوان
1
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
2
تکنوازی/کمانچه - سالار عقیلی
تکنوازی/کمانچه
03:06
3
نگاه آشنا(همایون) - سالار عقیلی
نگاه آشنا(همایون)
16:12
4
ساز و آواز(شوشتری) - سالار عقیلی
ساز و آواز(شوشتری)
05:25
5
حرف بزن(بیداد) - سالار عقیلی
حرف بزن(بیداد)
04:53
6
خانه تنهایی(افشاری) - سالار عقیلی
خانه تنهایی(افشاری)
05:39
7
یار من(افشاری) - سالار عقیلی
یار من(افشاری)
06:39
8
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
9
تکنوازی/کمانچه - سالار عقیلی
تکنوازی/کمانچه
03:06
10
نگاه آشنا(همایون) - سالار عقیلی
نگاه آشنا(همایون)
16:12
11
ساز و آواز(شوشتری) - سالار عقیلی
ساز و آواز(شوشتری)
05:25
12
حرف بزن(بیداد) - سالار عقیلی
حرف بزن(بیداد)
04:53
13
خانه تنهایی(افشاری) - سالار عقیلی
خانه تنهایی(افشاری)
05:39
14
یار من(افشاری) - سالار عقیلی
یار من(افشاری)
06:39
15
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
16
تکنوازی/کمانچه - سالار عقیلی
تکنوازی/کمانچه
03:06
17
نگاه آشنا(همایون) - سالار عقیلی
نگاه آشنا(همایون)
16:12
18
ساز و آواز(شوشتری) - سالار عقیلی
ساز و آواز(شوشتری)
05:25
19
حرف بزن(بیداد) - سالار عقیلی
حرف بزن(بیداد)
04:53
20
خانه تنهایی(افشاری) - سالار عقیلی
خانه تنهایی(افشاری)
05:39
21
یار من(افشاری) - سالار عقیلی
یار من(افشاری)
06:39
22
02:56
23
گریه پنهان(شوشتری) - سالار عقیلی
گریه پنهان(شوشتری)
07:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام