باد خزان

باد خزان

توسط حریری
0 دنبال کننده115 آهنگ (04:04:40)
#عنوان
9
02:38
10
01:25
14
رقص چوبی قاسمآبادی گیلان (افشاری) - همایون خرم
رقص چوبی قاسمآبادی گیلان (افشاری)
01:24
21
06:40
22
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان - همایون خرم
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان
03:09
24
01:44
25
16:02
28
01:02
31
04:26
32
چهار مضراب (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات اصفهان)
01:58
33
بیات شیراز (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
بیات شیراز (بیات اصفهان)
02:50
34
بیات راجع (بیات اصفهان) - ابوالحسن صبا
بیات راجع (بیات اصفهان)
01:27
35
02:44
36
03:22
41
عشاق و چهار مضراب (دشتی) - ابوالحسن صبا
عشاق و چهار مضراب (دشتی)
04:00
43
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی) - ابوالحسن صبا
طبری - امیری یا مازندرانی (دشتی)
01:54
45
چهار مضراب (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (راست پنجگاه)
00:42
46
آواز راست پنجگاه (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
آواز راست پنجگاه (راست پنجگاه)
02:26
47
01:25
48
00:52
51
پنجگاه و سپهر (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
پنجگاه و سپهر (راست پنجگاه)
00:43
54
00:30
55
نفیر و فرنگ (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نفیر و فرنگ (راست پنجگاه)
00:47
57
لیلی و مجنون (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (راست پنجگاه)
01:06
58
راک عبداله و فرود (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
راک عبداله و فرود (راست پنجگاه)
02:03
88
کوچک و بزرگ و حسینی (شور) - ابوالحسن صبا
کوچک و بزرگ و حسینی (شور)
01:50
92
01:08
99
02:59
100
03:42
102
گبری و خسرو شیرین (ابوعطا) - ابوالحسن صبا
گبری و خسرو شیرین (ابوعطا)
03:39
103
چهار مضراب (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (آواز افشاری)
01:36
104
آواز افشاری (آواز افشاری) - ابوالحسن صبا
آواز افشاری (آواز افشاری)
03:49
105
00:54
106
02:00
107
01:29
108
02:25
109
چهار مضراب (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (بیات ترک)
02:23
110
آواز بیات ترک (بیات ترک) - ابوالحسن صبا
آواز بیات ترک (بیات ترک)
03:37
115
08:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام