ردیف راست کوک (لوح چهارم) - ابوالحسن صبا
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

ردیف راست کوک (لوح چهارم)

سنتیفروردین 138438 آهنگ (55:45)
#عنوان
1
چهار مضراب (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (راست پنجگاه)
00:42
2
آواز راست پنجگاه (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
آواز راست پنجگاه (راست پنجگاه)
02:26
3
زنگ شتر (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
زنگ شتر (راست پنجگاه)
01:25
4
زنگوله 1 (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
زنگوله 1 (راست پنجگاه)
00:52
5
نغمه (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نغمه (راست پنجگاه)
00:58
6
نیریز (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نیریز (راست پنجگاه)
00:32
7
پنجگاه و سپهر (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
پنجگاه و سپهر (راست پنجگاه)
00:43
8
عشاق (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
عشاق (راست پنجگاه)
00:47
9
مبرقع (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
مبرقع (راست پنجگاه)
01:19
10
زنگوله 2 (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
زنگوله 2 (راست پنجگاه)
00:30
11
نفیر و فرنگ (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
نفیر و فرنگ (راست پنجگاه)
00:47
12
طرز (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
طرز (راست پنجگاه)
02:34
13
لیلی و مجنون (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
لیلی و مجنون (راست پنجگاه)
01:06
14
راک عبداله و فرود (راست پنجگاه) - ابوالحسن صبا
راک عبداله و فرود (راست پنجگاه)
02:03
15
چهار مضراب (نوا) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (نوا)
01:26
16
آوا نوا (نوا) - ابوالحسن صبا
آوا نوا (نوا)
03:09
17
کرشمه (نوا) - ابوالحسن صبا
کرشمه (نوا)
02:10
18
گردانیه (نوا) - ابوالحسن صبا
گردانیه (نوا)
00:50
19
گَوِشت (نوا) - ابوالحسن صبا
گَوِشت (نوا)
00:26
20
بیات راجع (نوا) - ابوالحسن صبا
بیات راجع (نوا)
00:40
21
نیشابورک (نوا) - ابوالحسن صبا
نیشابورک (نوا)
01:15
22
عشاق (نوا) - ابوالحسن صبا
عشاق (نوا)
00:46
23
عراق (نوا) - ابوالحسن صبا
عراق (نوا)
02:01
24
نهفت (نوا) - ابوالحسن صبا
نهفت (نوا)
02:31
25
رهاب (نوا) - ابوالحسن صبا
رهاب (نوا)
01:02
26
تخت طاقدیس (نوا) - ابوالحسن صبا
تخت طاقدیس (نوا)
00:31
27
عشیران (نوا) - ابوالحسن صبا
عشیران (نوا)
01:11
28
حسینی (نوا) - ابوالحسن صبا
حسینی (نوا)
01:22
29
بوسلیک (نوا) - ابوالحسن صبا
بوسلیک (نوا)
00:38
30
نیریز (نوا) - ابوالحسن صبا
نیریز (نوا)
01:20
31
چهار مضراب (ماهور) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب (ماهور)
02:24
32
آواز ماهور (ماهور) - ابوالحسن صبا
آواز ماهور (ماهور)
01:45
33
داد (ماهور) - ابوالحسن صبا
داد (ماهور)
03:47
34
دلکش (ماهور) - ابوالحسن صبا
دلکش (ماهور)
03:15
35
نیریز (ماهور) - ابوالحسن صبا
نیریز (ماهور)
00:40
36
شکسته (ماهور) - ابوالحسن صبا
شکسته (ماهور)
02:12
37
عراق (ماهور) - ابوالحسن صبا
عراق (ماهور)
01:26
38
راک (ماهور) - ابوالحسن صبا
راک (ماهور)
02:14
© چهارباغ بانگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©